Τετάρτη, 3 Ιουλίου 2013

Πως δημιουργήθηκε ο κόσμος...

Πως δημιουργήθηκε ο κόσμος...
  • Την πρώτη ημέρα ο Θεός δημιούργησε το σκύλο.

  • Τη δεύτερη ημέρα, ο Θεός δημιούργησε τον άνθρωπο για να εξυπηρετεί το σκύλο.

  • Την τρίτη ημέρα, ο Θεός δημιούργησε όλα τα ζώα της γης ως πιθανή τροφή για τον σκύλο.

  • Την τέταρτη ημέρα, ο Θεός δημιούργησε το μόχθο, έτσι ώστε ο άνθρωπος να εργάζεται για το καλό του σκύλου.

  • Την πέμπτη ημέρα, ο Θεός δημιούργησε το μπαλάκι του τένις, έτσι ώστε το σκυλί να μπορεί να το πιάνει και να παίζει.

  • Την έκτη μέρα, ο Θεός δημιούργησε την κτηνιατρική επιστήμη για να κρατήσει το σκυλί υγιές.

  • Την έβδομη ημέρα ο Θεός προσπάθησε να ξεκουραστεί, αλλά αναγκάστηκε να πάει βόλτα το σκυλί.