Οι ράτσες των χάμστερ!!

Syrian Hamsters :
 Τα Συριακά χάμστερ που είναι τα πιο μεγάλα και μοναχικά χάμστερ, παρουσιάζουν 40 διαφορετικούς συνδιασμούς χρωμάτων, όμως διαχωρίζονται με βάση τον τύπο της γούνας τους σε κοντότριχα (λέγονται και "fancy") και σε μακρύτριχα (ή και teddy bears) στα οποία ο αρσενικός έχει πιο πλούσια γούνα από την θηλυκιά.

Ποικιλίες Συριακών χάμστερ :

Dwarf Hamsters
Στα χάμστερ νάνους, πιο γνωστά είναι τα Σιβηρικά (Campbells Russian) και τα Roborovski αλλά υπάρχουν και τα Κινέζικα και τα Λευκά χαμστεράκια του χειμώνα (Winter Whites). Υπάρχουν πάρα πολλές ποικιλίες χρωμάτων και σχεδίων συνήθως με ελαχιστες διαφορές μεταξύ τους. Η διαφορα των συριακών με τους νάνους εντοπίζεται στην κοινωνικότητά τους. Σε γενικές γραμμές τα νανάκια συμβιώνουν ευκολότερα με άλλα του είδους τους στο ίδιο κλουβί, ενω το συριακό προτιμάει τον άνθρωπο, εκτός από τις περιόδους που έχει οίστρο.

Εδώ βλέπουμε τις διάφορες ποικιλίες των νάνων :